Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, STENE 9:1 STENEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENEGÅRDEN (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

STENE 9:1

Historik

Stene blev på 1850-talet centrum för sjukvården i Västra Hälsingland med apotekaren Julius Brun från Hudiksvall som den drivande kraften. Han skapade här en herrgårdsliknande anläggning med säte för distriktsläkare och apotekare.
Anläggningen består av ett antal byggnader grupperade runt två gårdar. De två huvudbyggnaderna på ömse sidor om den inre gården är uppförda av timmer i två våningar. De är klädda med ljusmålad panel och har plåttäckta sadeltak och glasverandor. Vid den yttre gården finns två långsträckta byggnader av timmer i en respektive en och en halv våning, klädda med rödfärgad panel och försedda med sadeltak. De båda ...

Läs mer i eget fönster