Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, KVARNSTAD 2:3 KVARNSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARNSTAD (akt.)
Kalmar
Borgholm

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

KVARNSTAD 2:3

Historik

Kvarnstad 2:3 är belägen några hundra meter från stranden utanför den mycket väl bevarade radbyn Kvarnstad. Flera gårdsanläggningar, liksom enskild bebyggelse i Kvarnstad, är av kulturhistoriskt intresse. I hela området runt byn är kulturlandskapet väl bevarat och av ålderdomlig karaktär. Fornlämningsområden med bland annat husgrunder och stensträngssystem finns både norr och sydost om byn.
Enligt uppgift finns gården nämnd redan 1683 och huvudsätet skall då ha legat på denna plats. Dessa uppgifter har ej kunnat verifieras av tillgängligt kart material. Första av skifteskarta från 1827 framgår, att fastigheten då är bebyggd med ett...

Läs mer i eget fönster