Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordanstig kn, LINDSJÖN 1:13 ERSK-MATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERSK-MATS (akt.)
Gävleborg
Nordanstig

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

LINDSJÖN 1:13

Historik

Ersk-Matsgården i Lindsjön, Hassela socken, är ett representativt exempel på en ensamgård i skogen vid 1800-talets mitt. Gården har nämligen inte genomgått några större förändringar sedan denna tid och är utomordentligt välbevarad. En dendrokronologisk datering har visat att Ersk-Mats äldsta delar härrör från 1770-talets slut, dvs från tiden när gården anlades, men att merparten av byggnaderna är uppförda i etapper under 1800-talets första hälft.
Gården har som helhet stort byggnadshistoriskt värde då den står kvar på ursprunglig plats med ett stort antal byggnader bevarade. Gårdsanläggningen uppfördes ursprungligen enligt principen...

Läs mer i eget fönster