Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, VALLBACKEN 19:1 WESTERGRENSKA STIFTELSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
WESTERGRENSKA STIFTELSEN (akt.)
Gävleborg
Gävle

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

VALLBACKEN 19:1

Historik

Då grosshandlaren Johan Westergren från Gävle avled 1917 testamenterade han hälften av sin förmögenhet till välgörande ändamål. I testamentet uttrycktes särskilt en önskan om inrättandet av ett hem för "ålderstigna och fattiga kvinnor som fört ett hederligt levnadssätt". Mot bakgrund av det bildades en stiftelse med bl a hans fru Lotten Westergren och stadens dåvarande borgmästare i styrelsen.
Stiftelsen erhöll en bit mark av staden, strax utanför centrum på en kulle bakom dövstumskolan, för att uppföra ett hem. En ny stadsplan upprättades och kvarteret döptes till det stillsamma och förnöjsamma, Ro. Dåvarande stadsarkitekt Gunnar W...

Läs mer i eget fönster