Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, TROGSTA 2:2 BYSTRÖMS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BYSTRÖMS (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

TROGSTA 2:2

Historik

Hemmanet Trogsta omnämns för första gången i 1542 års jordebok och tillhör därmed Forsa sockens äldsta gårdar.
Kort efter 1720 förvärvade soldaten Olof Eriksson Byström hemmanet. Från denna tid har hemmanet ärvts i rakt nedstigande led inom släkten och också haft sitt namn, trots att soldatnamnet Byström inte fördes vidare som släktnamn utan antogs som familjenamn först omkring år 1900.
I början av 1800-talet brann gården enligt familjetraditionen ner till grunden och samtliga hus byggdes upp på nytt. De äldre byggnadernas enhetliga karaktär tyder på att de uppfördes i ett sammanhang.
Byströms är en av de fåtaliga fyrbyggda gårdar ...

Läs mer i eget fönster