Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, BJURÅKERS-ÄNGA 6:15 RÖNNEBO Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖNNEBO (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

BJURÅKERS-ÄNGA 6:15

Historik

Rönnebo är en mindre gård i Bjuråker som ursprungligen ägdes av majoren vid Delsbo kompani Axel Rönnquist. Hemmanet bildades 1752 och det är troligt att det äldre av gårdens båda bostadshus uppfördes vid den tiden.
Rönnebo fungerade i praktiken som militärboställe, dock utan att egentligen vara det eftersom det inte tillhandahölls av kronan. Gården skilde sig från traktens bondgårdar genom sitt öppna byggnadssätt och sin mangårdsbyggnad i två våningar med femdelad planlösning.
Omkring år 1800 moderniserades gården. Mangårdsbyggnaden kläddes med locklistpanel och försågs med ett utbyggt trapphus med dekorativa detaljer i nyklassisk s...

Läs mer i eget fönster