Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, ALFTA KYRKBY 6:3 BÅNGAGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00941

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅNGAGÅRDEN (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

ALFTA KYRKBY 6:3

Historik

Bångagården tillkom år 1830 genom klyvning av hemmanet Alfta kyrkby nr 6. Gården förlades till utkanten av byns marker, på gränsen till grannbyn Runemo. På platsen fanns tidigare ett soldattorp vars ägare hetat Bång, ett namn som kom att föras vidare även till den nya gården.
Från gårdens äldsta tid härrör två bostadshus, båda byggda i timmer på stengrund och försedda med tegeltak. Vinterstugan, en parstuga i två våningar med locklistpanelade fasader fungerade fram till 1870-talet som mangårdsbyggnad. Sommarstugan, som är en enkelstuga i en och en halv våning förefaller ha fungerat som undantag. Den är i söder sammanbyggd med stalle...

Läs mer i eget fönster