Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsör kn, HIMMELSBERGA 8:1 TORPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1166-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKA (akt.)
Västmanland
Kungsör

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HIMMELSBERGA 8:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TORPA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1172, år 1900: 1387, år 1995: 528

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Kung Karl (Karlskyrka) utbruten 1700.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger avskilt i en bred sprickdal i en sluttning ned mot odlad mark i den västliga delen av Mälarbygden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, ett smalare rektangulärt kor, en ytterligare något smalare, kvadratisk sakristia vid korets östsida (ursprungligen kor i den äldsta kyrkan), vapenhus framför långhusets sydportal samt en smärre tillbyggnad (värmekammare) fr...

Läs mer i eget fönster

En dendrokronologisk undersökning tyder på att platsens ursprungliga stenkyrka uppfördes efter 1106, sannolikt på 1120-talet. Den då avsevärt mindre byggnaden bestod av långhus – dagens kor – och kor – dagens sakristia. I väster fanns ett torn. Inträde skedde på södra sidan genom en välvd kalkstensportal – idag igensatt men ännu avläsbar. Över kyrkorummet var då öppna takstolar och kyrkorummets väggar pryddes med målningar, varav fragment återstår på vinden över sakristians valv. Dopfunten i sten tillkom sannolikt samtidigt med kyrkan.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händ...

Läs mer i eget fönster
År 1746 - 1935 Ändring - Begravningsplats
För specifika ändringar med händelse och årtal samt källhänvisningar se bifogad PDF med bifogad händelselista.

Eskilstuna konstsmidesverkstad (Firma)

Gustaf Nordin (Entreprenör)