Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, STUDSVIKEN 1:19 STUDSVIKENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STUDSVIKENS KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

STUDSVIKEN 1:19

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kapellet är en enkel träbyggnad med rektangulär plan och sadeltak. Fasaderna är täckta med gulmålad, stående träpanel, taket är belagt med plåt. Den fristående klockstapeln uppfördes av Gottfrid Johansson. Väggar och tak är invändigt klädda med träpanel. Väggarna är grönmålade, taket vitmålat. Rummet har träbänkar i två kvarter och trägolv.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.