Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, NYLIDEN 1:153 NYLIDENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYLIDENS KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka

NYLIDEN 1:153

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Den nedlagda byskolan renoverades och byggdes om till Nylidens kapell. Det är en träbyggnad med sadeltak. Fasaderna är klädda med ljusgrå eternitplattor, taket täcks av plåt. År 1961 installerades kyrkklockan i stapeln. Kyrkorummets väggar är klädda med ljusgrön väv. Taket är platt och täcks av ljusgrå masonit. Golvet är av betong. Korfönstret har tidigare suttit i Björna kyrka.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.