Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, VÄSTERHÅNGSTA 4:76 LJUNGAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGAKYRKAN (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄSTERHÅNGSTA 4:76

Historik

Ljungakyrkan är en vitputsad tegelkyrka med sadeltak och fristående klockstapel. Kyrkorummets väggar är också vitputsade. Taket bärs upp av limträbalkar och täcks av målad träpanel. Golvet är av trä, och kyrkan har en bänkindelning i öppna kvarter.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.