Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, UMEÅ MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 ERSBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERSBODA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

UMEÅ MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Ersboda kyrka ligger i Ersboda centrum. Den är byggd i tegel och har en oregelbunden polygonal plan med sammanbyggd församlingsdel. Kyrkorummet, som är högre än övriga delar, täcks av ett kopparklätt pulpettak. Fasadmaterialet är gråbrunt tegel. En fristående klockstapel är placerad utanför entrén.

Kyrkorummets tak är klätt med obehandlad träpanel och stiger i höjd mot koret. Korväggen är utformad som ett ljusschakt. Väggarna är murade i gråbrunt tegel. Golvet är lagt av keramiska plattor. Bänkinredning saknas.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998...

Läs mer i eget fönster