Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, TAVELSJÖ 7:4 TAVELSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TAVELSJÖ KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TAVELSJÖ 7:4

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Tavlesjö kyrka är byggd av tegel. Planen är rektangulär med utskjutande sakristia. Den täcks av ett brant, skifferbelagt sadeltak. Fasaderna är klädda med rödbrunt tegel. Klockstapeln är från 1902.

Kyrkorummets höga, eternitklädda tak bärs upp av limträbalkar. Tegelväggarna är vitmålade. Golvet är lagt av skiffer, och salen har en fast bänkinredning i öppna kvarter.

Triumfkrucifixet och korfönstren är utförda av Harald Garmland.


KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998