Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, MOSSAROTTRÄSK 1:206 SANKT MIKAELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT MIKAELS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

MOSSAROTTRÄSK 1:206

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - S:t Mikaels kyrka är centralt belägen i Jörns stationssamhälle. Planen är rektangulär, med en sakristia utbyggd på den norra sidan. Det branta sadeltaket är klätt med koppar. Fasadmaterialet är rött tegel, murat i ett sick-sack mönster. De höga gavelväggarna accentueras av stora, korsformade blinderingar. Fönstren har blyspröjsar. Väster om kyrkan står klockstapeln. Den ritades av G. Rudner 1967 och är en kopparklädd träkonstruktion, i form av en spetsig, delvis genombruten pyramid, krönt av ett stort. Kors.

Kyrkans inre består av en stor sal. Golvet är av tegel, likaså altare och altarvägg. Trät...

Läs mer i eget fönster