Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, HÄLLEFORS BRUK 1:71 HÄLLEFORSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLEFORSNÄS KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HÄLLEFORS BRUK 1:71

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Vitputsad betongkyrka i gles tallskog, Fritt varierat, korsformat kyrkorum under ett brant sadeltak med täckning av svarta eternitfjäll. Entrén är riktad mot det anslutna kapprummet med intilliggande sakristia. Därifrån omvänd rörelseriktning mot en sidolagd ingång till kyrkorummet. Detta framstår som starkt slutet med sina små fönsteröppningar och avsaknad av den traditionella, raka processionsvägen mot altaret. Putsad interiör.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990