Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JUNO 18 TYSKA S:TA GERTRUDS KYRKA (TYSKA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0047-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYSKA S:TA GERTRUDS KYRKA (TYSKA KYRKA) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

JUNO 18

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Tyska S:ta Gertruds kyrka (Tyska kyrkan) fick sitt nuvarande utseende, förutom tornet, 1638-42 då ett mindre kapell byggdes om och till. Arkitekt var Hans Jacob Kristler (1590-1645) från Strassburg. I Sverige har han även ritat palatset Makalös i Stockholm (nedbrunnet 1825) samt deltagit i uppförandet av Läckö, Venngarns och Jakobsdals slott.
Under Hansans storhetstid slog sig många tyska köpmän ned i Stockholm och under 1300-talets mitt slöt de sig samman i S:ta Gertruds gille. Gillet hade en byggnad med festsal på platsen för den nuvarande kyrkan. Gudstjänsterna ...

Läs mer i eget fönster

Under Hansans storhetstid slog sig många tyska köpmän ned i Stockholm och under 1300-talets mitt slöt de sig samman i S:ta Gertruds gille. Gillet hade en byggnad med festsal på platsen för den nuvarande kyrkan. Gudstjänsterna hölls i ett eget kapell i Storkyrkan. I och med reformationen drogs S:ta Gertruds gillestuga in till kronan och kom så småningom att användas som gudstjänstlokal. Hit hänvisades den finska och den tyska församlingen. Den tyska församlingen, S:ta Gertruds församling, bildades troligen under 1500-talets andra hälft. Det var och är fortfarande en svensk församling med svensk gudstjänstordning där de flesta gudstjä...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nybyggnad
På platsen för dagens kyrka uppförs en byggnad av S:ta Gertruds gille
År 1580 - 1589 Nybyggnad
S:ta Gertruds gillestuga byggs om till kapell genom en förlängning åt väster och valvslagning. Willem Boy från Nederländerna deltog
År 1613 - 1618 Nybyggnad
Ett torn uppförs. Byggmästare var Hubert de Besche från Liège.
År 1638 - 1642 Nybyggnad
Det enskeppiga kapellet byggs om till den nuvarande tvåskeppiga hallkyrkan. Arkitekt Hans Jacob Kristler från Strassburg.
År 1734 - 1735 Nybyggnad
Gravkapell byggs på kyrkotomten, ritat av Burchardt Precht från Bremen