Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tyresö kn, BOLLMORA 2:581 BOLLMORADALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLLMORADALENS KYRKA (akt.)
Stockholm
Tyresö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BOLLMORA 2:581

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan ansluter till den vita höghusbebyggelsen i bostadsområdet. Läget är en bergig slänt mot det öppna dalstråket vid centrum. Församlings- och expeditionslokalerna bildar en vinkelbyggnad i sluttningen med två våningar på nedsidan. Kyrkan är snett motbyggd på den högre nivån med sin entré från den uppfyllda gården. Murade hus med gult fasadtegel. Flacka takfall. Det nästan kvadratiska kyrkorummet har intill korväggen ett stort, rumshögt fönster som i höjdskillnaden mellan de båda motlutande takfallen övergår till ett lågt, genomgående fönsterband. Framför korfönstret är klockstapeln uppbyggd med...

Läs mer i eget fönster