Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FÖRSAMLINGSHUSET 6 MARIEHÄLLSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0012-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIEHÄLLSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Boställe och tjänstebostad - Boställe

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Religionsutövning - Boställe - Komministerboställe

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

FÖRSAMLINGSHUSET 6

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Mariehällskyrkan uppfördes 1922-24, ursprungligen som församlingshus för Bromma församling, och invigdes 1925. Arkitekt var Carl Alfred Danielsson-Bååk (1872-1967), som även ritade villor för AB Hem på landet och under 1900-talets första decennier ett flertal flerfamiljshus i Stockholms innerstad. 1972 invigdes den f d hörsalen/kyrksalen som kyrka och fick namnet Mariehällskyrkan.
1916 inkorporerades Bromma socken med Stockholms stad varvid Bromma blev egen församling efter att tidigare bildat ett pastorat tillsammans med Sundbyberg. 1920 beslutades att ett församl...

Läs mer i eget fönster

1916 inkorporerades Bromma socken med Stockholms stad varvid Bromma blev egen församling efter att tidigare bildat ett pastorat tillsammans med Sundbyberg. 1920 beslutades att ett församlingshus med bl a bostad för församlingens komminister skulle byggas i Mariehäll. 1922 började byggnadskommittén sitt arbete och i slutet av år 1924 stod byggnaden klar. Enligt nybyggnadsritningarna kunde en hörsal med 171 platser, dagens kyrkorum, kopplas ihop med en ”föreläsningssal och läsrum”, det som idag kallas församlingssal. Vidare fanns här bibliotek och församlingsexpedition samt tre tjänstebostäder, bl a en komministerbostad.

Mariehäll ...

Läs mer i eget fönster
År 1922 - 1924 Nybyggnad
Församlingshuset uppförs, arkitekt C A Danielsson-Bååk. Invigning 1925.
År 1972 - 1972 Invigning
Den ursprungliga kyrksalen invigs till kyrka, Mariehällskyrkan.