Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, ÅLSTA 1:34 TUNGELSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNGELSTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

ÅLSTA 1:34

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Anläggningen murad av ljusbrunt tegel, ligger i öppen, lätt kuperad terräng. Församlingsdelen har souterränglokaler mot nordost, plant tak med hög, kopparklädd kant och sin foyer intill det långsträckta vapenhuset som utgör en låg mellandel i anslutning till kyrkan. Porten leder från en förplats i vinkeln mellan byggnaderna med den öppna klockstapeln av trä intill. Vapenhuset har ett dopkapell i fonden med glasväggar och en av smäcker träkonstruktion välvd, kopparklädd kupol som reser sig över mellandelens flacka tak. Det särskilda dopkapellet med sin bassäng samverkar med koret i söder genom den r...

Läs mer i eget fönster