Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, BJÖRKSKATAN 1:503 BJÖRKSKATA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKSKATA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BJÖRKSKATAN 1:503

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Björkskata kyrkan är en stadsdelskyrka i Luleå.

Byggnaden har en stomme av stål och betong. Fasaderna är klädda med grå betongsten och rödgul plåt. De plana taken är belagda med papp och singel. Utanför entrén står en fristående klockstapel med en originell huv.

Kyrkorummets väggar är av vitmålad betong. Till höger om altaret är väggen helt uppglasad. Taket är plant och klätt med vit plåt. På golvet ligger en linoleummatta i en brun nyans.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998