Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, TALLBERG 1:18 TALLBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TALLBERGS KAPELL (akt.)
Norrbotten
Boden

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TALLBERG 1:18

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Tallberg kapell är uppförd av trä. Den har ett rektangulärt långhus, avsmalnande kor och ett smalare, lägre vapenhus i väster. Långhus och vapenhus täcks av plåtklätt sadeltak. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. En lägre del med mindre samlingsutrymme är sammanbyggd med kyrkan. Tull kyrka hör en fristående klockbock.

Innertak och väggar är klädda med gråmålad träpanel. Golvet är lagt av brädor. Kyrkan är möblerad med lösa stolar.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.