Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arjeplog kn, ARJEPLOGS KRONOÖVERLOPPSMARK 29:1 VÄSTERFJÄLLS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERFJÄLLS KAPELL (akt.)
Norrbotten
Arjeplog

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

ARJEPLOGS KRONOÖVERLOPPSMARK 29:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR -Västerfjälls kapell har en stomme av trä. Väggarna är klädda med vitmålad liggande panel. Det valmade sadeltaket, ursprungligen täckt med tjärat spån, är nu plåtbelagt. Klockstapeln är ritad av arkitekten.

Kyrkorummets väggar och tak är invändigt klädda med obehandlad träpanel. Golvet är av trä.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.