Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, SJUNDEKVILL 1:196 STOREBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOREBRO KYRKA (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SJUNDEKVILL 1:196

Historik

Texten saknas

Tanken på en kyrka i Storebro hade förts fram redan på 1940-talet. År 1957 skänktes mark för
kyrkan av disponent Ivar Gustafsson vid Storebro bruk och samma år tillsattes en småkyrkokommitté
med syfte att samla in medel till kyrkobygget genom en mängd aktiviteter. År 1967
togs beslut om byggandet och 600 000 kr fanns avsatta för bygget. En tillsatt byggnadskommitté
ansvarade för bygget. Kyrkobyggnaden är en s.k. vandringskyrkotyp, ritad av
Storebro kyrka i fonden av gatan. Det närliggande
bostadsområdet består av enfamiljshus
huvudsakligen uppförda under 1940-1960-tal.
Kyrkomiljön kring Storebro kyrka från sydväst. Kyrkan
o...

Läs mer i eget fönster
År 1969 - 1969 Nyanläggning
Nybyggnad – kyrkan, församlingshemmet och klockstapeln uppfördes. Invigning av biskop Ragnar Askmark. (KLM klippark)