Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, KUNGSÖRNEN 5 BODAFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODAFORS KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KUNGSÖRNEN 5

Historik

Bodafors kyrka byggdes 1940 efter ritningar av arkitekterna E & T Kjellberg och J Windell. Om- och tillbyggd 1969 efter ritningar av Ralph Erskine.

Bodafors kyrka byggdes i Bodafors samhälle av en kapellstiftelse och överlämnades 1940 till Norra Sandsjö församling. Kyrkan var ursprungligen en traditionellt utformad och funktionalistiskt influerad reveterad och vitputsad träkyrka med torn. Kyrkan om- och tillbyggdes 1969 med församlingslokaler på bägge sidor om kyrkans långhus och en kringbyggd gård efter Ralph Erskines ritningar. Exteriören omgestaltades genomgripande och försågs med panel i obehandlat trä, även tornkrönet omforma...

Läs mer i eget fönster