Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, RÅSLÄTTS HAGA 1:1 SKOGSKYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

skogskyrk..jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDEN (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

RÅSLÄTTS HAGA 1:1

Historik

Vidsträckt skogskyrkogård - en av Sveriges mest representativa - med väl tilltagen naturkaraktär, till stor del med vegetation av högstammig tallskog. Inom området befintliga istidsytor har utnyttjats som urngravskvarter. Lång och rak cypresskantad körväg med träkors i fonden, tydligt inspirerad av Skogskyrkogården i Stockholm. På andra sidan korset finns ett område med ängs- och hagmarkskaraktär. Högrest kapellkrematorium, karateristiskt för L.I. Wahlman och ålderdomlig för sin tid. En senare ombyggnad har inte nämnvärt påverkat dess karaktär. Två kapell. Välbevarade är det stora kapellets interiör med framträdande fondmålning av S...

Läs mer i eget fönster

Skogskyrkogården, som formellt sett är en begravningsplats eftersom
den saknar egen församlingskyrka, invigdes 1941. Dessförinnan
hade man 1936 tagit beslut i kyrkofullmäktige i Jönköping om att
utreda frågan om en ny begravningsplats. Området som föreslogs
var ett kuperat skogsparti utanför Gamla Råslätt, vid utkanten
av Jönköping. Arkitekt Olof Hult gjorde de stora riktlinjerna för
kyrkogårdens utformning vad gäller vägar, kommunikationer och
kapellkrematoriets placering, medan detaljutformningen överlämnades
till Jönköpings parkförvaltning. Huvudsakligen var det
stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson som ledde detta arbete...

Läs mer i eget fönster
År 1941 - 1941 Nyanläggning - Begravningsplats
Skogskyrkogården anläggs och invigs.
År 1947 - 1947 Invigning
Lilla skogskapellet invigs.
År 1953 - 1958 Nybyggnad
Kapellkrematorium börjar uppföras 1953. Invigs 1958.
År 1970 - 1970 Nyanläggning - Minneslund
Invigning av minneslund, Jönköpings första, kvarter 18.
År 1973 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogård, genom nya kvarteren 34 – 41.
År 1980 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot söder, kvarter 42 och 45.
År 1996 - 1996 Ändring
Kapellkrematorium och skogskyrkogård skyddas enligt KML 4 kap 13 och 14 §§.
År 2001 - 2001 Nyanläggning
Ask- och urnlund med stenröse invigs, kvarter 48.