Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, EVIGHETEN 2 HÄSSLEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2294-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSLEBY KYRKA (akt.), HÄSSLEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

EVIGHETEN 2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes av byggmästaren Pettersson 1857-59 strax väster om den medeltida kyrkan, som revs. Invigningen skedde 1861. På 1820-talet diskuterades tillbyggnad av torn, men ca 1850 beslutade man sig för nybyggnad. Fredrik Wilhelm Scholander utarbetade flera förslag 1854, bl a till en stor korsformad kyrka, men församlingen valde en mindre långhuskyrka med hänvisning till att folkökningen minskat på grund av emigrationen till Amerika. 1859 ändrades den fastställda ritningen vad gällde tornavslutningen till en hög spira istället för den lägre spetsgavel som först ritats. Spiran utfördes men...

Läs mer i eget fönster

Hässleby kyrkogård har medeltida ursprung. Enligt uppgift skall den medeltida kyrkan ha varit belägen strax öster om nuvarande. Kyrkogårdens äldre del är klart avläsbar genom sitt något högre platåläge. 1909 beslutades om en utvidgning åt söder. Senast 1920 var denna kompletterad med ännu en utvidgning längs östra sidan. På fotografier från 1930- och 40-talen kan man se att de enskilda gravarna som regel har inhägnad grusbädd. De allmänna gravarna har resta träplankor som vårdar. De allmänna gravarna ligger kronologiskt allt efter den dödes frånfälle och var kostnadsfria. Den s.k. allmänna linjen upptog kvarteren öster om kyrkan. Tr...

Läs mer i eget fönster

Hässleby kyrkogård har medeltida ursprung. Enligt uppgift skall den medeltida kyrkan ha varit belägen
strax öster om nuvarande. Kyrkogårdens äldre del är klart avläsbar genom sitt något högre platåläge. 1909
beslutades om en utvidgning åt söder. Senast 1920 var denna kompletterad med ännu en utvidgning längs östra sidan. På fotografier från 1930- och 40-talen kan man se att de enskilda gravarna som regel har inhägnad grusbädd. De allmänna gravarna har resta träplankor som vårdar. De allmänna gravarna ligger kronologiskt allt efter den dödes frånfälle och var kostnadsfria. Den s.k. allmänna linjen upptog kvarteren öster om kyrkan. ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1857 - 1859 Rivning
Rivning av medeltida stenkyrka.
År 1909 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder och öster.

Hässleby pastorats arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1970 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder.
År 1977 - 1977 Ändring - Begravningsplats
Beslut att avlägsna stenramar från gravplatser.
År 1987 - 1987 Nyanläggning - Minneslund