Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, ÅSARNE-ÖSTERÅSEN 5:34 ÅSARNE NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vy mot väster.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSARNE NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSARNE-ÖSTERÅSEN 5:34

Historik

Åsarne nya kyrka ligger centralt i samhället Åsarna, i en skogskyrkogård som anlagts 1947. Kyrka och församlingslokaler bildar en U-formad anläggning med kyrkan i norr, markerad av ett resligt klocktorn med sakristia i bottenvåningen. Kyrka och torn bildar en spänningsfylld volym av geometriska former i vitslammat tegel med sneda, flacka tak. Kyrkorummet har smalare kor, vitputsade väggar och plant, mönsterlagt trätak. Långhuset vidgas mot koret och golvet lutar svagt uppåt. Fönstersättningen är asymmetrisk och ger ett välberäknat ljusinfall. Inredningen är enkel men välgjord. Korväggen pryds av ett enkelt träkors. Den skeppsformade...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan ligger söder om en mindre gata i samhället, väster om riksväg 45. Kyrkan är byggd på den nya skogskyrkogården som anlades 1947. Väster om kyrkobyggnaden ligger begravningsplatsen. Skogen tar vid i väster men också i norr och söder.

Planerna på en ny kyrka i Åsarna diskuterades redan under 1920-30-talet men av olika orsaker kom bygget aldrig till stånd. Först under 1960-talet kunde bygget drivas igenom. Avsikten med placeringen var att göra kyrkan synlig i samhället, enligt arkitekten Tore Virke från Stockholm.

Åsarne nya kyrka byggdes 1964-66 och har en stomme av murverk och är klädd med vitslammat fasadtegel