Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, CHAMPINJONEN 2 BJÖRKSÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björksätra kyrka församlingslokal.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKSÄTRA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

CHAMPINJONEN 2

Historik

Björksätra kyrka har rektangulär plan och ett brant sadeltak. Tillsammans med lägre längor för församlingsverksamheten omsluter den en kvadratisk innergård. Byggnadsmaterialet är tegel. Rödbrunt tegel täcker fasaderna, lertegel utgör takbeklädnad. Kyrkan har en klockstapel.

Invändigt är det en salkyrka med öppen takstol. Rummet har rödbruna tegelväggar. Innertaket är klätt med träpanel, och golvet är täckt av parkett. De fasta träbänkarna, i två kvarter, är svagt vinklade mot altaret. Bakom altaret finns ett dopkapell med lägre takhöjd, avskiljt genom två pelare. Två högt sittande, rektangulära fönster är placerade på korets vägg....

Läs mer i eget fönster

På många platser i landet uppfördes kyrkor i de framväxande, storskaliga bostadsområdena under miljonprogramsåren runt 1970. I Björksätra gick uppdraget till den då åldrade men mycket välrenommerade arkitekten Arthur von Schmalensee och dennes yngre kollega Hilding Lögdberg. von Schmalensees bortgång 1972 medförde dock att det i praktiken blev Lögdberg som ensam slutförde uppgiften tre år senare. Knappt tio år efter invigningen byggdes kyrkan till med utrymmen för verkstad och personal. Denna tillbyggnad ritades av Gävlebaserade Gunnar Gustafssons arkitektkontor och utformades som en direkt fortsättning på den befintliga byggnaden. ...

Läs mer i eget fönster
År 1973 - 1973 Nybyggnad
Uppförandet av kyrkan påbörjas efter ritningar av arkitekterna Arthur von Schmalensee och Hilding Lögdberg, Stockholm. Färgsättningen av kyrkorummet utförs av konstnären Pär Andersson

Arthur von Schmalensee (Arkitekt)

Hilding Lögdberg (Arkitekt)

Per Andersson (Konstnär)

År 1975 - 1975 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs efter ritningar av Hilding Lögdberg och en klocka, gjuten av Bergholtz & Co., installeras i klockstapeln

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

Hilding Lögdberg (Arkitekt)