Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, TUNA PRÄSTGÅRD 3:1 HÄLSINGTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4015-14.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLSINGTUNA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Texten saknas

Kyrkan utmärker sig redan på långt håll genom sitt höga, relativt smala, torn som tros ha tillkommit redan under 1100- eller 1200-talet. Sannolikt användes tornet ursprungligen som ett försvarstorn, då det i sin uppbyggnad liknar de kastaler och liknande tornbyggnader som uppfördes på strategiska platser längs kusten under 1100- och 1200-talen. Huruvida tornet eller kyrkan uppfördes först i Hälsingtuna är inte klarlagt och arkeologiska lämningar har även påträffats som möjligen antyder att kyrkan kan ha haft ytterligare ett torn i öster, en utformning som även är känd från andra medeltidskyrkor som uppförts i försvarssyfte.

År 1150 - 1159 Nyanläggning
En kyrka av gråsten uppförs som består av ett litet rektangulärt långhus med ett smäckert torn i väster. Tornet tillkommer av försvarsändamål. Kyrkans kor är smalare än långhuset med en rektangulär planform utvändigt, men med en absid utsparad i östra muren. Det är oklart om denna kyrka ersätter någon tidigare kyrka på platsen.
År 1734 - 1734 Undersokning
Klockstapeln uppges vara i dåligt skick.
År 1738 - 1738 Ändring
Kyrkklockorna flyttas samma år från klockstapeln till tornet.
År 1748 - 1748 Ändring
Klockstapeln repareras och kyrkklockorna flyttas tillbaka. Den mindre kyrkklockan gjuts av Erik Hillström.

Erik Hillström (Klockgjutare)

År 1777 - 1777 Nybyggnad
En klockstapel (den nuvarande) uppförs av båtsman och byggmästare Mårten Frisk från socknen.
År 1946 - 1947 Nybyggnad
Församlingen uppför det nuvarande gravkapellet vid kyrkogårdens södra gräns efter ritningar utarbetade av arkitekt F. Berglund.

F Berglund (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Utvidgning - Begravningsplats
En ny kyrkogårdsdel anläggs norr om den befintliga kyrkogården efter ritningar upprättade hos Thurfjells arkitektkontor AB.

Thurfjell arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på den nya delen av kyrkogården efter ritning av Arkitektverkstan i Hudiksvall.

Arkitektverkstan i Hudiksvall (Arkitektkontor)