Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, FYRBÅKEN 3 BIRGITTAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

EntréfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BIRGITTAKYRKAN (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

FYRBÅKEN 3

Historik

Kyrkobyggnaden har en stomme av gjuten betong. Planen är närmast kvadratisk med utbyggt kor. Fasaderna är klädda med brunt tegel. Pulpettaket är klätt med plåt och koppar. Klocktornet är sammanbyggt med kyrkan.

Kyrkorummets tegelväggar är slammade. Det sneda taket är klätt med träpanel och rutindelat. Dagsljuset släpps in genom vertikala öppningar. Golvet är lagt med keramiska plattor. Rummet är möblerat med lösa stolar, till vänster om altaret finns ett lägre sidoutrymme med extra stolsrader.

Korväggens utsmyckningar är utfört av Ulf Öhrström.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998...

Läs mer i eget fönster

Uppdraget att rita kyrkan gick till Carl-Axel Acking, professor och domkyrkoarkitekt i Lund. Den 23 oktober 1968 godkände kyrkofullmäktige det slutgiltiga förslaget, byggnadsarbetet påbörjades i maj 1970 och den 30 januari 1972 invigdes Birgittakyrkan av biskop Arne Palmqvist.

(Carl-Axel Acking (1910-2001) – var ledande svensk arkitekt under 1950- och 60-talen, han arbetade på 1930-talet som assistent till Gunnar Asplund och med¬verka¬de vid tillbygg¬naden och inred¬ning¬en av Göteborgs tingsrätt. Han var en av huvudarki¬tekterna för Helsingborgsutställningen, H55. Ritade möb¬ler för KF, NK och Svenska Mö¬bel¬fab¬riker¬na i Boda...

Läs mer i eget fönster