Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Olofström kn, JÄMSHÖG 1:1 JÄMSHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1762-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄMSHÖGS KYRKA (akt.)
Blekinge
Olofström

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄMSHÖG 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 – JÄMSHÖG

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 5258, år 1900: 5662, år 1995: 11764

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Kyrkhult utbruten 1865.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i vägkors i tätortens sydöstra utkant 500 m öster om järnvägen och 250 m öster om Holjeån. Prästgården är belägen strax söder om kyrkan. Socknen, som i väster och sydväst gränsar till Skåne, består av kuperad skogsbygd. Inom Jämshögs socken ligger huvudorten Olofström, vilken vuxit fram ur bruksorten Holje.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan består av rektangulärt långhus med något smalare, rakslutet kor av sa...

Läs mer i eget fönster

Vård- och underhållsplan för Jämshögs kyrka, 2005-12-15, SWECO FFNS Arkitekter AB, Malmö
Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 1 Skåne och Blekinge. Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 1989
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Blekinge. Landskapets kyrkor. 2002 (red. Mariann Ullén). Sockenkyrkoprojektets landskapsrappor-ter, Riksantikvarieämbetet
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Blekinge, band II Bräkne härad och Listers härad, William Anderson. 1926-1941.