Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, SLOTTSFOGDEN 8 VADSTENA RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

Vadsten_radhuset-fr-O-2011-05-18-448px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VADSTENA RÅDHUS (akt.)
Östergötland
Vadstena

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Tingshus

SLOTTSFOGDEN 8

Historik

Byggnaden, som är Sveriges äldsta bevarade rådhus, har uppförts i tre etapper. Den äldsta delen, som utgörs av salsbyggnaden med gråstensmurar i två våningar, kan ha uppförts 1490. Den höga tornbyggnaden av tegel byggdes möjligen under 1500-talets första årtionden. 1691 ersattes tornets ursprungliga trappgavlar av den nuvarande huven med lanternin. Den i vinkel utbyggda lilla rådstugan tillkom vid en omfattande renovering 1728 i stället för en tidigare rådstuga, uppförd efter en brand 1567. Den utformning rådhuset erhöll 1728 har till stor del bibehållits, men rådstugans och salsdelens ursprungliga sadeltak utbyttes 1776 mot de nuva...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Vadstena har haft rådhusrätt åtminstone från år 1400. Tingsrätten i Motala håller ting en gång om året i tingssalen. Idag (1998) bildar rådhuset en vinkelbyggnad i hörnet av Rådhustorget.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-28