Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, MARIA 2 M.FL. GAMLA HOSPITALET (FD BIRGITTAS SJUKHUS) Ny sökning Tillbaka till sökning

Ga-Hospitalet-entre-fr-V-dec-06JS-448px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA HOSPITALET (FD BIRGITTAS SJUKHUS) (akt.)
Östergötland
Vadstena

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus - Hospital

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus - Hospital

MARIA 2

MARIA 3

MARIA 4

MARIA 8

Historik

Gamla hospitalsbyggnaden i Vadstena färdigställdes 1861 på platsen för en äldre anläggning av samma slag. Byggnadens yttre form och huvuddelen av rumsinredningen har bevarats oförändrad till våra dagar.
Byggnaden består av fem huvuddelar: fondbyggnaden, två stamflyglar och två sidoflyglar. Fondbyggnaden och stamflyglarna är byggda utan källare och i två våningar. Fondbyggnadens övervåning upptas av en kyrksal. Sidoflyglarna är byggda i en våning och är försedda med källare.
Till den arkitektoniska helhetsbilden hör också den djupa gården med kalkstensgångar, gräsmattor, rabatter och en damm. Gården avgränsas mot gatan av en mur med...

Läs mer i eget fönster