Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HERRESTAD 5:3 BISKOP KOLS KÄLLARE Ny sökning Tillbaka till sökning

BISKOP KOLS KÄLLARE FR SV MAJ07JS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOP KOLS KÄLLARE (akt.)
Östergötland
Vadstena

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

HERRESTAD 5:3

Historik

Biskop Kols källare i Herrestads by är en av de få bevarade medeltida byggnaderna på den östgötska landsbygden. Biskop Kol var verksam under 1100-talets andra hälft och har angivits som byggherre till många kyrkor och andra byggnadsverk, men det är osäkert om han verkligen låg bakom uppförandet av denna byggnad.
Källaren är uppförd i putsad kalksten, halvt nedgrävd i marken och består av ett tunnvälvt rum med en arbetad portalomfattning och rundbågigt fönster. Yttertaket liksom uthuset i källarens förlängning är från 1900-talet.
Byggnadstypen brukar kallas för källarstuga eller cellarium och har haft en påbyggnad i en eller två våni...

Läs mer i eget fönster