Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, BÖRÖN 8:2 BÖRÖNS KYRKBÅTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkbåthus, S inom Börön 1:2, 8:2, Lockne sn, Östersunds kn

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRÖNS KYRKBÅTHUS (akt.)
Jämtland
Östersund

Jordbruk - Bysamfällighet

Jordbruk - Bysamfällighet

BÖRÖN 8:2

Historik

Kyrkbåthuset uppfördes enligt uppgift på 1870-talet. Båthuset ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Börnöns by, en väl sammanhållen bybildning med ett flertal bevarade äldre timmerbyggnader inom ett hävdat odlingslandskap. Området ingår i kulturminnesvårdens riksintresse "Storsjöbygden".
Kyrkbåthuset mäter 17 x 45 m och är uppfört delvis av bilade stockar i knuttimring. Taket består av bräder med vattränna lagda i lock och golvet är lagt med bilat rundvirke. Sommaren 1984 lades nytt brädtak.

Ur byggnadsminnesbeslut 1991.