Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, TORVALLA 3:4 M.FL. TORVALLA Ny sökning Tillbaka till sökning

dbi06175

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORVALLA (akt.)
Jämtland
Östersund

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

TORVALLA 3:4

TORVALLA 3:33

TORVALLA 3:34

Historik

Tillsammans med de två granngårdarna utgör denna gård en välbevarad by från tidigt 1800-tal, belägen i ett gammalt odlingslandskap. Gården är ett bra exempel på den gårdstyp som vid de jämtländska jordbruken avlöste den kringbyggda gården under 1800-talets första hälft. Gården ligger i sluttningen mot Storsjön med huvudbyggnaderna på ett litet krön. På båda sidor om den ståtliga huvudbyggnaden, en parstuga i två våningar, ligger symmetriskt placerade envånings flygelbyggnader med kryddgård mellan sig. Den norra flygeln är en undantagsstuga, medan den södra är det tidigare stallet. Kornladan och härbret ligger på traditionellt sätt i...

Läs mer i eget fönster