Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LUNGRE 1:10 SMEDJA OCH SALPETERBOD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMEDJA OCH SALPETERBOD (akt.)
Jämtland
Östersund

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

LUNGRE 1:10

Historik

Smedjan och salpeterboden är belägna tillsammans i gårdens utkant och ingår i en större sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Båda är uppförda under 1800-talet av omålat timmer i en våning under brädtak. Smedjan, som har ingång på gaveln, har jordgolv samt en murad härd med luftbälg i ena hörnet.
Salpetertillverkningen i Jämtland hade under en period av 1800-talets början stor omfattning, varför särskilda hus behövde för förvaringen. Salpeterboden har två ingångar och lucköppningar.

Byggnadsminnen 1978-1988