Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, CONTUBERNIUM 1 M.FL. GAMLA SKOLAN (VÄSTRA SKOLAN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA SKOLAN (VÄSTRA SKOLAN) (akt.)
Jämtland
Östersund

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

CONTUBERNIUM 1

CONTUBERNIUM 2

CONTUBERNIUM 3

Historik

Enligt ett beslut 1845 flyttades Frösö Trivialskola - då länets enda högre utbildningsinrättning - till Östersund. Skolbyggnaden, ritad av arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson, stod färdig 1849. Den är uppförd av timmer i två våningar under plåtklätt sadeltak och har gulmålade liggande panel med vitmålade, profilerade fönsteromfattningar, våningsband, takgesims och en mittrisalit med gavelfronton, bärande devisen SAPIENTIA DUCE samt årtalet 1849. På 1910-talet utbyggdes mittpartiet samt ett trapphus på huset östra sida. Invändigt är endast den södra lärosalen bevarad i någorlunda oförändrat skick. Till skolan hör två envånings timra...

Läs mer i eget fönster