Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LOGEN 3 GAMLA TEATERN, ÖSTERSUND Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA TEATERN, ÖSTERSUND (akt.)
Jämtland
Östersund

Folkrörelse och föreningsliv - Nykterhetsloge

Kultur och nöjesliv - Teater

Folkrörelse och föreningsliv - Ordenshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ordenshus

Folkrörelse och föreningsliv - Nykterhetsloge

Kultur och nöjesliv - Teater

LOGEN 3

Historik

I ett riksperspektiv är godtemplarrörelsens snabba genombrott och den mycket stora omfattning den fick i Jämtland mycket märklig. Ordenshuset i Östersund är inte bara en symbol för denna historiska händelse, utan byggnaden är också landets bäst bevarade godtemplarlokal från rörelsens genombrottsperiod. Byggnaden är således i flera bemärkelser ett enastående exempel på nykterhetsrörelsens genombrott och därmed på det historiska skede då "Folkrörelse - Sverige" växte fram.
I Östersund intar ordenshuset från 1884 en central plats i stadens historia. Byggnaden var under lång tid centrum för stadens sociala, kulturella och organisationsm...

Läs mer i eget fönster