Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, BÖRÖN 4:1 OL-SVENS Ny sökning Tillbaka till sökning

Ol-Svens, Börön 4:1, Lockne sn, Östersunds kn

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OL-SVENS (akt.)
Jämtland
Östersund

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

BÖRÖN 4:1

Historik

Gården Ol-Svens, Börön 4:1, har varit i nuvarande släkts ägo sedan 1600-talet och är dokumentariskt belagd sedan 1371. Dess mest kände ägare är riksdagsmannen Olof Nilsson, som övertog gården 1810. Han var ordförande i Lockne sockensällskap och drivande kraft i Böröns bystämma. Under Olof Nilssons tid intog Börön något av en särställning bland socknens byar.
Kring gårdstunet ligger förutom det äldsta boningshuset "Gammelstugan", två yngre boningshus, båda från andra hälften av 1800-talet. Båda används för boende och är delvis moderniserade. Bakom det äldsta boningshuset ligger ladugården från 1899.
Väster om ladugården ligger en sex...

Läs mer i eget fönster