Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, ÖSTANSJÖ 3:10 HÄRBRE I ÖSTANSJÖ Ny sökning Tillbaka till sökning

östansjö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRBRE I ÖSTANSJÖ (akt.)
Jämtland
Bräcke

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

ÖSTANSJÖ 3:10

Historik

Härbret har dendrokronologiskt daterats till efter 1501. Eftersom de yttersta årsringarna saknas, har inte årtalet kunna preciseras närmare. Ingångssidan är försedd med en kort svale och något utskjutande skulle. På motsatt sida finns en hornglugg, d.v.s. en glugg med en djup nischartad avfasning på insidan. Taket är täckt med pannplåt.
Så länge man idag kan säga, har härbret stått på sin nuvarande plats. Det används som förråd. Intill härbret ligger en förfallen tröskloge, som inte daterats.
Härbret i Östansjö är ett av Jämtlands läns 14 kända medeltida timmerhus, som nu är byggnadsminnesförklarade.

Ur byggnadsminnesbeslut 2000...

Läs mer i eget fönster