Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, APOSTELN 3 DOMKYRKOSYSSLOMANSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

LKPG APOSTELN 3 FR N MAJ07JS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMKYRKOSYSSLOMANSGÅRDEN (akt.)
Östergötland
Linköping

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

APOSTELN 3

Historik

Domkyrkosysslomansgården är belägen i hörnet av Ågatan och Gråbrödragatan. Gården består av fem byggnader; huvudbyggnad, ett mindre bostadshus, uthus, stall och källarbyggnad.

Huvudbyggnaden, husnr 1, uppfördes 1813 med länsbyggmästare Johan Holmberg som ansvarig för arbetet. Byggnaden har renoverats invändigt bl.a. på 1940-, 1960- och 1990-talen.

Det lilla bostadshuset, husnr 2, uppfördes troligen på 1820-talet med länsbyggmästare Johan Holmberg som ansvarig för arbetet. Bostadshuset innehöll från början drängbostad, visthusbod och mangelbod.

Uthuset, husnr 9001, är troligen samtida med det lilla bostadshuset från 1820-talet, v...

Läs mer i eget fönster