Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 DOMKYRKOBRUNNEN Ny sökning Tillbaka till sökning

8191_LR_20070809 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMKYRKOBRUNNEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

INOM VALLGRAVEN 65:1

Historik

Domkyrkobrunnen, en brunnsöverbyggnad i nyklassicistisk stil, uppfördes 1786 enligt ritning av J A Hagberg och N van der An. Den är det sista bevarade tappstället från stadens första vattenledningsanläggning, som förde vatten från Kallebäcks källa. Brunnen stod ursprungligen vid kanten av Västra Hamnkanalen, men flyttades 1816 och fick sin nuvarande placering 1967.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3