Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ABBOTEN 1 HYDÉNSKA GÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Abboten-1-416px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HYDÉNSKA GÅRDEN (akt.)
Östergötland
Linköping

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

ABBOTEN 1

Historik

På fastigheten Abboten 1 finns en de få ursprungligt bevarade handelsgårdarna i Linköpings stadskärna. Fastighetens tre byggnader omger tre sidor av den delvis stensatta, rektangulära gården.
Huset mot Storgatan antas till sina äldsta delar vara uppfört under tidigt 1700-tal och fick sitt nuvarande utseende omkring 1750. Det är ett timmerhus i två våningar med brädbeklädnad av slät, stående panel, målad i gult. Pilastrar och knutar är brädklädda och målade i grått. Taket är valmat och täckt med tegel. I bottenvåningen har moderna skyltfönster tagits upp ut mot Storgatan.
Huset mot Läroverksgatan är uppfört 1865, i senempire. Det är ...

Läs mer i eget fönster