Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, NORRA LUND 3:2 FLISTADS BRUNN Ny sökning Tillbaka till sökning

Flistad-Brunn-2011-Foto-L-Ekelund-448px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISTADS BRUNN (akt.)
Östergötland
Linköping

Rekreation och turism - Hälsobrunn

Rekreation och turism - Hälsobrunn

NORRA LUND 3:2

Historik

År 1729, kort efter det att vattnets hälsobringande verkan uppmärksammats, uppfördes ett litet hus över brunnen. Tidigare var denna bara ett sumphål men befolkningen i Flistad och kringliggande socknar hade sedan länge känt till källan. Den var förknippad med vidskepelse och folktro och på midsommarnatten, då vattnet skulle vara särskilt verkningsfullt, samlades man i stora skaror kring brunnen.
Sedan 1900-talets början förekommer ingen brunnsverksamhet i Flistad, men några av husen har bevarats. Äldst är det f.d. brunnshotellet från 1700-talets andra hälft, en timrad, delvis panelad samt rödfärgad byggnad i två våningar. Brunnssalo...

Läs mer i eget fönster