Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, NÄSSJA 2:2 EKEBYBORNA GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

dgh05008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBYBORNA GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

NÄSSJA 2:2

Historik

Ekebyborna gamla prästgård ligger naturskönt på en udde vid sjön Boren. Prästgården är arkivariskt belagd från 1645 men nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1735.
Huvudbyggnaden är ett reveterat timmerhus med gulvit puts, vita lisener, fönsteromfattningar och portal. Taket är täckt med enkupigt tegel.
På tomten finns i öster ett uthus som har stor betydelse för miljön.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Östergötlands län, 1989-08-25. Dnr 221-763/89