Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, FILLINGE 7:1 FILLINGE TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9812B5HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FILLINGE TINGSHUS (akt.)
Östergötland
Linköping

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Folkrörelse och föreningsliv - Museum

Folkrörelse och föreningsliv - Hembygdsgård

Rättsväsende - Tingshus

FILLINGE 7:1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Fillinge tingshus är beläget på en höjd invid väg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg. Vägen som löper förbi tingshuset och prästgården är den gamla vägsträckningen. Att det fanns ett gästgiveri i Fillinge är känt eftersom häradsrätten enligt protokollen höll ting i gården mellan 1777 och 1783. När Bankekinds härad 1888 upphörde att existera som självständig domsaga, upphörde också Fillinge tingshus gamla funktioner. Bankekinds socken hade sedan urminnes tider varit platsen för häradets ting. Redan 1401 omnämndes häradshövding Johan Gudmundsson som häradshövding i ...

Läs mer i eget fönster

Tingshuset uppfördes i början av 1790-talet för Bankekinds häradsrätt av stiftsmurmästare Casper Seurling i Linköping. Det är en panelad, envånig timmerbyggnad med brutet, valmat tegeltak. Tingssalens inredning är bevarad. Även i övriga rum återstår betydande delar av inredningen.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3