Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, BANKEKINDS KYRKOJORD 1:1 BANKEKINDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BANKEKINDS KYRKOGÅRD (akt.), BANKEKINDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BANKEKINDS KYRKOJORD 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BANKEKIND

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1106, 1900: 1224, 1995: 907

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Församlingen ändrade namn från Svinstad till Bankekind 1904.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 10 km östsydöst om Linköping, högt på en väl avgränsad kulle i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet med vida utblickar över bygden. Den omges av ett mindre villasamhälle med skola. Gamla skolan vid kyrkan är nu församlingshem. Prästgården ligger 400 m norr om kyrkan, också på en markerad höjd.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrka...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltid vuxit fram runt den medeltida kyrkan. På storskifteskartan
över Svinstad från 1788 finns en tydlig avgränsning kring kyrkan, material i bogårdsmuren är
oklart. Kyrkogården sträcker sig främst söder om kyrkan. På häradskartan från 1868-77 har
kyrkogården liknande form och utbredning. På häradsekonomiska kartan omges kyrkogården
även av en trädkrans. Kyrkogårdens nuvarande utsträc...

Läs mer i eget fönster