Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, BERGUNDA 13:1 BERGUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergundakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGUNDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BERGUNDA 13:1

Historik

Text saknas för närvarande

Bergunda kyrkogård har anor från tidig medeltid, då kyrka uppfördes på platsen under 1100-talet. Kyrkan
är uppförd i en socken med mycket torpare vilket avspeglar sig i det begränsade antal äldre stenvårdar
som påträffas på kyrkogården. Merparten av de äldre vårdarna har varit utförda i trä vilka idag
har skattat åt förgängligheten. Kyrkogården har utvidgats i två omgångar, åt söder samt åt öster. En
omläggning av kyrkogården genomfördes 1986 varvid det stora flertalet av kyrkogårdens grusgravar
med sten- eller häckomramning avlägsnades. En regelrätt gravkarta över kyrkogården upprättades först
på 1960-talet av Ekstedt. Tidiga...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1765 - 1939 Ändring
För händelser, se pdf.