Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, ELINGE 7:3 HAMNEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hamnedakkg11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMNEDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ELINGE 7:3

Historik

Text saknas för närvarande

Strax väster om Hamneda kyrka, vid den tidigare riksvägen, ligger ruinen av socknens äldre kyrka.
Denna uppfördes på 1100-talet och fungerade som fästningskyrka med sitt strategiska läge på en naturlig
höjd. Under folkökningens 1800-tal blev dock kyrkan för trång och den ansågs också som förfallen
eftersom underhållet var eftersatt. Kyrkogården var också i praktiken fullbelagd och svår att utvidga
beroende på de sanka markförhållandena runt omkring.
”Den gamla kyrkogården är så otillräcklig, att man vid gravöppningar påträffar hela sammanhängande
benrangel efter ännu ej förmultnade lik, uppkastade för att lämna plats för nya l...

Läs mer i eget fönster
År 1889 - 1892 Nyanläggning
1889 Kyrkobygget inleds 1892 Kyrkan och kyrkogården invigs
År 1980 - 2000 Ändring
1980-tal Granhäcken runt kyrkan ersätts av granitstolpar med kätting 1995 Norr- och södergående grusgångar vid tornet samt prästgårdsgången sås igen 2000 Några stora tujor tas ner